SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT ZNJ. ANITA MICI Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) ka përmbyllur procesin e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve për 75% të listës totale prej 805 subjektesh. Dymbëdhjetë anëtarët e Komisionit, në bashkëpunim…

Vendimi Nr: 593
Data e vendimit: 25.11.2022

Vendimi Nr: 596
Data e vendimit: 9.12.2022

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 23.12.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Oltjona Goxha bazuar në ligjin nr….

Vendimi Nr: 586
Data e vendimit: 14.11.2022

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 20.12.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Alfred Konomi bazuar në ligjin nr….