Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për dy pozicione Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 23.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Armela Hasantari bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit mori pjesë në Takimin Bilateral Shqipëri – BE për kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, zhvilluar në Bruksel më 24 nëntor 2022. KPK-ja u…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 22.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Erion Pano bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 22.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Eugen Papandile,  bazuar në pikat 1 dhe 2…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 21.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Viola Canaj bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  Konfirmimin në detyrë të…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 21.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Markelian Koça bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  Konfirmimin në detyrë të…