Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 4.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Etleva Gjamo bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Konfirmimin…