Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 21.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Markelian Koça bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  Konfirmimin në detyrë të…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 21.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Mirela Kapo (Kostaqi) bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  Konfirmimin në detyrë të…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 10.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Teuta Hoxha bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Shkarkimin nga…