Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 14.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Edlira Bako bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Konfirmimin në…