Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, z. Kudusi Shahu, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 4.11.2022, ora 9:45, nuk do të zhvillohet, pasi…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 1.11.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Ols Dado bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:    Konfirmimin…