Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 20.12.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Alfred Konomi bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 21.12.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Elion Mustafaj bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 19.12.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Kledian Llaho bazuar në ligjin nr….