Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Andri Ymeri, u ndërpre për të vijuar sërish në një datë tjetër e cila do të…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca e shpalljes së vendimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Majlinda Dogga, e përcaktuar për t’u zhvilluar në datë 15.12.2022, ora 9:45, për…