Vendimi Nr: 570
Data e vendimit: 7.10.2022

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 2.12.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Arbër Çela, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: …