Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Andri Ymeri, do të vijojë sërish nesër datë 14.12.2022, ora 10:00, në po të njejtën sallë…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Sokol Pasho, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 14.12.2022, ora 10:00, nuk do të zhvillohet,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Robert Kote, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 14.12.2022, ora 12:00, nuk do të zhvillohet,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 7.12.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Genci Mane, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  …