Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Andri Ymeri, ditën e sotme, datë 9.12.2022, nuk u zhvillua e plotë, pasi subjekti i rivlerësimit…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 7.12.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Artan Jahollari, bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Vendimi Nr: 578
Data e vendimit: 26.10.2022