Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit seancës dëgjimore në datën 25.1.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Entela Shedula bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  …

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 26.1.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Antonela Prendi bazuar në ligjin nr….