Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pasi: ·         shqyrtoi të gjithë dokumentacionin e dërguar nga institucionet e vlerësimit për subjektin e rivlerësimit, z. Gjergji Tako; ·         zhvilloi një procedurë të thellë…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 11.9.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Adriatik Bocaj bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Konfirmim…