Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për një pozicion Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 26.9.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Suela Salavaçi, bazuar në ligjin nr. 84/2016 me…