Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për një pozicion Këshilltar Ligjor

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 18.9.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Kujtim Vranici  bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Konfirmim…