Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 3.6.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Fatime Deçolli bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 4.6.2024 për subjektin e rivlerësimit, znj. Ariana Gaçi, bazuar në ligjin nr….