Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 5.6.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Julian Haxhiu bazuar në ligjin nr….