Vendimi Nr: 771
Data e vendimit: 05.06.2024

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 14.6.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Aneta Strakosha bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 10.6.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Petrit Vukaj bazuar në ligjin nr….