Anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit i janë bashkuar nismës së shumë institucioneve shtetërore për të kontribuar përmes pagës së tyre në buxhetin e shtetit për përballimin e situatës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur me vendimin nr.243, datë 24.3.2020, të Këshillit të Ministrave. Edhe njëherë KPK rreshtohet përkrah strukturave të larta shtetërore, duke demonstruar shpirtin e vullnetarizmit dhe të sakrificës në këtë periudhë të vëshirë për vendin dhe shoqërinë, ku problematika fokusohet tek shpëtimi i jetëve njerëzore dhe fatura financiare bëhet çështje jo vetëm e qeverisë, por e gjithë shoqërisë.

Vendimi Nr: 209
Data e vendimit: 11.11.2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ligjor

  Këshilltare Ekonomike Diplomohet në vitin 1998 me titullin “Ekonomist në Administrim Biznes”, në Fakultetin e Ekonomisë, Tiranë. Në vitin 2001 kualifikohet dhe licensohet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë si “Kontabilist i Miratuar”. Në vitin 2008 mbron diplomën “Master Shkencor në Drejtësi” në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Karrierën profesionale e ka nisur…

Anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit i janë bashkuar nismës së shumë institucioneve shtetërore për të kontribuar përmes pagës së tyre në buxhetin e shtetit për përballimin e situatës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur me vendimin nr.243, datë 24.3.2020, të Këshillit të Ministrave. Edhe njëherë KPK rreshtohet përkrah strukturave të larta shtetërore, duke demonstruar shpirtin e vullnetarizmit dhe të sakrificës në këtë periudhë të vëshirë për vendin dhe shoqërinë, ku problematika fokusohet tek shpëtimi i jetëve njerëzore dhe fatura financiare bëhet çështje jo vetëm e qeverisë, por e gjithë shoqërisë.

Vendimi Nr: 253
Data e vendimit: 12.03.2020

Vendimi Nr: 251
Data e vendimit: 09.03.2020