Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 16.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Esmeralda Ndoci,  bazuar në nenin “G”, të Aneksit…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave publike në datën 15.11.2021, 19.1.2022 dhe në datë 16.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Enkelejda Kapedani i bazuar…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT ZNJ. ANILA GURI Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. LUDOVIK DODAJ Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 10.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Marsida Frashri i bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 12.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Etien Kapo i bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, sot, në datën 13.4.2022, njoftoi në seancë publike riçeljen e hetimit administrativ për subjektin e rivlerësimit, z. Emiljano Ruli. Trupi gjykues informoi se, pasi dëgjoi subjektin e…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Esmeralda Ndoci, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 12.5.2022, ora 10:00, nuk u zhvillua e…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 4.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Guximtar Boçi i bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Vendim Nr: 519
Data e vendimit: 25.3.2022.