DEKLARATË PËR SHTYP

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vëren se në disa media janë publikuar informacione rreth procesit të rivlerësimit apo rezultatit të tij për subjekte konkretë, në të cilat është cituar si burim informacioni ky Komision.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit thekson faktin se komunikimi mbi të dhënat e procesit të rivlerësimit në përgjithësi, apo për raste të veçanta, bëhet VETËM nëpërmjet komunikimit zyrtar, siç është faqja zyrtare e internetit të këtij institucioni, koordinatori për mediat dhe/ose vendimet e trupave gjykuese mbi rastet individuale.

Çdo informacion tjetër, i marrë jashtë komunikimit zyrtar, mbi procesin e rivlerësimit NUK është i autorizuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe nuk shpreh qëndrimin e tij.