Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, pas miratimit të listës me vendim nr.27 të datës 08.05.2018 të Komisionit, më 15 maj 2018 janë shortuar dhe kanë filluar procedurat e rivlerësimit për subjektet e rivlerësimit, si më poshtë:

 1. Ilir Mustafaj (Kandidat për Gjykatën Kushtetuese)Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
 2. Luan Dervishi   (Kandidat për Gjykatën Kushtetuese)Gjyqtar nëGjykatëne Apelit Shkodër
 3. Rexhep Bekteshi (Kandidat për Gjykatën Kushtetuese)Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës
 4. Regleta Panajoti (Kandidat për Gjykatën Kushtetuese)Gjyqtare nëGjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
 5. Valbona Bala (Pajo) (Kandidat për Gjykatën Kushtetuese)Ish-këshilltare në GjykatënKushtetuese
 6. Arta Vorpsi (Kandidat për Gjykatën Kushtetuese)Këshilltare në Gjykatën Kushtetuese
 7. Elsa Toska (Kandidat për Gjykatën Kushtetuese)Këshilltare në Gjykatën Kushtetuese
 8. Fiona Papajorgji Këshilltare në Gjykatën Kushtetuese
 9. Adrian Shega Këshilltar në Gjykatën e Lartë
 10. Gentian Jahjolli Këshilltar në Gjykatën e Lartë
 11. Maela Alicanaj Këshilltare në Gjykatën e Lartë
 12. Arnisa Këlliçi Këshilltare në Gjykatën e Lartë
 13. Elona Kana Këshilltare në Gjykatën e Lartë
 14. Miranda Nakaj Ndihmëse ligjor nëGjykatën Administrative të Apelit
 15. Ana Golloshi Ndihmëse ligjor në Gjykatën Administrative të Apelit
 16. Artor Ylli Ndihmës ligjor në Gjykatën Administrative, Shkalla e Parë Tiranë
 17. Enkel Peza Ndihmës ligjor në Gjykatën Administrative, Shkalla e Parë Tiranë
 18. Besim Hajdarmataj Drejtues i Prokurorisë së Krimeve të Rënda
 19. Esmeralda Cami Drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Dibër
 20. Enkelejda Millonai Drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Elbasan
 21. Sandër Simoni Kryetar i Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda
 22. Astrit Shema Kryetar i Gjykatës Administrative Vlorë
 23. Eriol Roshi Kryetar i Gjykatës AdministrativeTiranë
 24. Mariana Velçani Kryetare e Gjykatës Administrative Durrës
 25. Ramiz Lala Kryetar i Gjykatës AdministrativeGjirokastër
 26. Sokol Ibi Kryetar i Gjykatës Administrative Korçë
 27. Valbona Durraj Kryetare e Gjykatës Administrative Shkodër
 28. Albana Boksi Gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda
 29. Dhimitër Lara Gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda
 30. Dhurata Haveri Gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda
 31. Gurali Brahimllari Gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda
 32. Gjovalin Përnoca Gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda
 33. Idriz Mulkurti Gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda
 34. Sokol Binaj  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda
 35. Nure Dreni Gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda
 36. Saida Dollani Gjyqtare në Gjykatën e Apelit për Krimet e Rënda