Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, më datë 15.03.2018 janë shortuar dhe kanë filluar procedurat e rivlerësimit për subjektet e rivlerësimit, si më poshtë:

 1. Artan Çupi  Kryetar i Gjykatës së Rrethit Mat
 2. Dritan Seci  Kryetar i Gjykatës së Rrethit Tropojë
 3. Emona Muçi  Kryetare e Gjykatës së Rrethit Pogradec
 4. Enkeledi Hajro  Kryetare e Gjykatës së Rrethit Tiranë
 5. Entela Shedula (Sorra)  Kryetare e Gjykatës së Rrethit Kavajë
 6. Halil  Vani  Kryetar i Gjykatës së Rrethit Dibër
 7. Isuf Shehu  Kryetar i Gjykatës së Rrethit Kukës
 8. Izet Kadana  Kryetar i Gjykatës së Rrethit Pukë
 9. Joana Qeleshi  Kryetare e Gjykatës së Rrethit Durrës
 10. Ornela Naqellari  Kryetare e Gjykatës së Rrethit Lezhë
 11. Pashk Gjaci  Kryetar i Gjykatës së Rrethit Përmet
 12. Roland Jaupaj  Kryetar i Gjykatës së Rrethit Fier
 13. Esmeralda Çeka  Kryetare e Gjykatës së Rrethit Lushnjë
 14. Skënder Haluci  Kryetar i Gjykatës së Rrethit Vlorë
 15. Sulejman  Kurti  Kryetar i Gjykatës së Rrethit Elbasan
 16. Alketa Nushi  Drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Kukës
 17. Anton Martini  Drejtuesi i Prokurorisë së Rrethit Shkodër
 18. Arben Pasho  Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjirokastër
 19. Ardian Ylli  Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Vlorë
 20. Ardjan Nezha  Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Elbasan
 21. Artan Madani  Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Kavajë
 22. Artan Shtrungza  Drejtues i Prokurorisë së RrethitTropojë
 23. Çlirim Shahini  Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Lushnjë
 24. Donika Prela  Drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Durrës
 25. Dhorina Theodhori  Drejtuese e Prokurorisë së RrethitKorçë
 26. Edison Ademi  Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Sarandë
 27. Elidjana Kasaj  Drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Pukë
 28. Eloida Goxhaj  Drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Berat
 29. Fatmir Lushi  Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Fier
 30. Hysen Keta  Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Përmet
 31. Hysni Vata  Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Mat
 32. Petrit Çano  Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Krujë
 33. Simon Pashuku  Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Lezhë
 34. Sotir Kllapi  Drejtuesi i Prokurorisë së Rrethit Pogradec
 35. Shkëlzen Canaj  Drejtuesi i Prokurorisë së Rrethit Dibër
 36. Zeqir Hodaj  Drejtuesi i Prokurorisë së Rrethit Kurbin