Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, pas miratimit të listës me vendim nr. 45 të datës 11.09.2018 të Komisionit, më 17 shtator 2018 janë shortuar dhe kanë filluar procedurat e rivlerësimit për subjektet e rivlerësimit, si më poshtë:

 1. Arenc Çela  Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
 2. Olsian Çela  Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
 3. Behar Dibra  Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
 4. Njazi Seferi  Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
 5. Ened Nakuçi  Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
 6. Elisabeta Imeraj  Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
 7. Përparim Kulluri  Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
 8. Doloreza Musabelliu  Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
 9. Eugen Beci  Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
 10. Klodian Braho  Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
 11. Edvin Kondili  Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
 12. Blerim Tominaj  Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
 13. Vladimir Mara  Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
 14. Manjola Kajana  Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
 15. Pranvera Hoxha  Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
 16. Sonila Muhametaj  Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda
 17. Agim Bendo  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë
 18. Alaudin Malaj  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë
 19. Andi Civici  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë
 20. Artur Kalaja  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë
 21. Artur Gaxhi  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë
 22. Asim Vokshi  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë
 23. Astrit Haxhialushi  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë
 24. Edlira Petri  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë
 25. Elbana Lluri  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë
 26. Elona Toro  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë
 27. Aleks Nikolli  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Shkodër
 28. Astrit Kalaja  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Shkodër
 29. Hajrie Muçmata  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Shkodër
 30. Anita Mici  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit  Durrës
 31. Arben Vrioni  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit  Durrës
 32. Arjan Balliu  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit  Durrës
 33. Brunilda Orhani (Malo)  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Korçë
 34. Irena Brahimi (Papa)  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër
 35. Hysen Aliko  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë
 36. Iliba Bezati  Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë