Në zbatim të Ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 10 të nenit 3 dhe pikës 3 të nenit 6 të “Rregullore për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, janë shortuar dhe kanë filluar procedurat e rivlerësimit për subjektet e listës së përparësive për shkak të ligjit, si më poshtë:

1. Altina Xhoxhaj Gjykata Kushtetuese                                                                                                    ( Kandidat/  Këshilli i Emërimeve në Drejtësi )
2. Bashkim Dedja Gjykata Kushtetuese
3. Besnik Imeraj Gjykata Kushtetuese                                                                                                       ( Kandidat  / Këshilli i Emërimeve në Drejtësi )
4. Fatmir Hoxha Gjykata Kushtetuese
5. Fatos Lulo Gjykata Kushtetuese
6. Gani Dizdari Gjykata Kushtetuese
7. Vitore Tusha Gjykata Kushtetuese
8. Xhezair Zaganjori Gjykata e Lartë
9. Adriatik Lalla Prokuror i Përgjithshëm
10. Alma Brati Gj.Shk.I, Tiranë                                                                                                                      ( Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor )
11. Artan Laze Gj.Shk.I, Tiranë                                                                                                                     ( Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor)
12. Artan Zeneli Gjykata e Lartë                                                                                                                 ( Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor )
13. Astrit Faqolli Gj.Shk.I, Tiranë                                                                                                                ( Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor )
14. Besim Trezhnjeva Gj. Apelit Durrës                                                                                                  ( Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor )
15. Bledar Abdullai Gj.Shk.I, Tiranë                                                                                                           ( Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor )
16. Brunilda Kadi Gj.Shk.I, Tiranë                                                                                                               ( Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor )
17. Brunilda Kasmi Gj.Shk.I, Tiranë                                                                                                           ( Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor )
18. Dritan Hallunaj Shk. I për Krimet e Rënda                                                                                    ( Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor )
19. Ilir Toska Gj. Apelit Tiranë                                                                                                                       ( Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor )
20. Manjola Xhaxho Gj.Shk.I, Tiranë                                                                                                         ( Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor )
21. Marcela Shehu Gj.Shk.I, Kurbin                                                                                                           ( Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor )
22. Medi Bici Gjykata e Lartë                                                                                                                        ( Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor )
23. Nertina Kosova Apeli Krimet e Rënda                                                                                             ( Kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor )
24. Adriatik Cama Prokuroria Tiranë                                                                                                       ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
25. Anila Leka Prokurori e Përgjithshme                                                                                               ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
26. Antoneta Sevdari Prokuroria Tiranë                                                                                                ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
27. Arben Dopallaj Prok. Apelit Shkodër                                                                                               ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
28. Arben Nelaj Prokuroria Tiranë                                                                                                            ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
29. Arta Marku Prokuroria Shkodër                                                                                                         ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
30. Besa Nikehasani Prok. Apelit Shkodër                                                                                            ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
31. Besnik Cani Prokuroria Elbasan                                                                                                         ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
32. Besnik Muci Prok. Krimet e Rënda                                                                                                    ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
33. Bujar Hoti Prokuroria Durrës                                                                                                              ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
34. Dritan Prenci Prokuroria Kukës                                                                                                         ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
35. Dritan Rreshka Prokuroria Tiranë                                                                                                    ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
36. Elison Sadiku Prokuroria Korçë                                                                                                          ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
37. Gentjan Osmani Prok. Krimet e Rënda                                                                                        ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
38. Kostaq Beluri Prokurori e Përgjithshme                                                                                       ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
39. Luan Kaloçi Prok. Apelit Tiranë                                                                                                          ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
40. Ramadan Troci Prokurori e Përgjithshme                                                                                    ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
41. Shpëtim Kurti Prokuroria Tiranë                                                                                                      ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
42. Vat Staka Prokuroria Shkodër                                                                                                            ( Kandidat për Këshillin e Lartë i Prokurorisë )
43. Brikena Ukperaj Lubonja Gj. Apelit Vlorë                                                                                    ( Kandidat / Këshilli i Emërimeve në Drejtësi )
44. Ervin Metalla Gj. Apelit Tiranë                                                                                                           ( Kandidat / Këshilli i Emërimeve në Drejtësi)
45. Fatjona Memçaj Prok. Apelit Tiranë                                                                                               ( Kandidat / Këshilli i Emërimeve në Drejtësi )
46. Gentjan Medja Gj. Adm. Sh.I Tiranë                                                                                                ( Kandidat / Këshilli i Emërimeve në Drejtësi )
47. Gentjan Trenova Prok. Apelit Tiranë                                                                                              ( Kandidat / Këshilli i Emërimeve në Drejtësi )
48. Kastriot Selita Gj. Adm. e Apelit                                                                                                         ( Kandidat / Këshilli i Emërimeve në Drejtësi )
49. Rovena Gashi Prokurori e Përgjith.                                                                                                 ( Kandidat / Këshilli i Emërimeve në Drejtësi )
50. Admir Thanza Gjykata e Lartë
51. Ardian Dvorani Gjykata e Lartë
52. Artan Broci Gjykata e Lartë
53. Edmond Islamaj Gjykata e Lartë
54. Shkëlzen Selimi Gjykata e Lartë
55. Tom Ndreca Gjykata e Lartë
56. Artur Malaj Gj. Adm. e Apelit                                                                                                            ( Kandidat /Inspektor i Lartë i Drejtësisë )
57. Marsida Xhaferllari Insp. e Lartë e Drejtësisë                                                                        ( Kandidat / Inspektor i Lartë i Drejtësisë )