Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 2.9.2020, për subjektin e rivlerësimit, znj. Vojsava Osmani bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 4.9.2020, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Vojsava Osmani, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Shkodër. Vendimi i arsyetuar me shkrim, nga trupi gjykues i…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ligjor