Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 10.5.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Sokol Malaj bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Shkarkim…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 10.5.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Petraq Çurri bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:   Shkarkim…