SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. BLEDAR BEJKO Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 27.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Pali Deçolli bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  Konfirmim…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 27.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Ersida Bajgora bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  Konfirmim…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 27.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Nafije Hasko bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  Konfirmim…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 26.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Ermal Tauzi bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Konfirmim…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 26.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Armand Gurakuqi bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:  Shkarkimin…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Sokol Malaj, e planifikuar për t’u mbajtur në datë 28.4.2023, ora 10:00, për arsye objektive nuk do të zhvillohet.Data tjetër per…

Vendimi Nr: 635
Data e vendimit: 13.3.2023