Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 11.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Fahrije  Stringa Budo bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:…

Vendimi Nr: 645
Data e vendimit: 11.4.2023