Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Taulant Tafa, nuk u zhvillua e plotë. Nga salla e seancave publike, subjekti i rivlerësimit kërkoi…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për një pozicion Këshilltar Ligjor me afat 6 muaj

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 7.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Esmerilda Habili bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Konfirmimin…