Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Sokol Malaj, e planifikuar për t’u mbajtur në datë 28.4.2023, ora 10:00, për arsye objektive nuk do të zhvillohet.Data tjetër per…

Vendimi Nr: 635
Data e vendimit: 13.3.2023

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 25.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Urim Buci bazuar në ligjin nr. 84/2016, me shumicë votash vendosi:…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 24.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Ylli Pjeternikaj bazuar në ligjin nr. 84/2016, me shumicë votash vendosi:…