Vendimi Nr: 642
Data e vendimit: 6.4.2023

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 3.4.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Besnik Shehu bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:      Shkarkimin…