Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 29.5.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Matilda Fetau bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Specialistit të Sekretarisë Gjyqësore