Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 14.6.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Elena Pelushi (Bakallbashi) bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 13.6.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Mirela Zavalani bazuar në ligjin nr. 84/2016,…