Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 4.5.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Françeskina Lekani, bazuar në ligjin nr….