Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 5.12.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Ritvan Suka, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Konfirmim…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 5.12.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Edmond Koloshi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Konfirmim…