Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, pas miratimit të listës me vendim nr. 2 të datës 08.01.2019 të Komisionit, më 15 janar 2019 janë shortuar dhe kanë filluar procedurat e rivlerësimit për subjektet e rivlerësimit, si më poshtë:

   1. Anila Kristani Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   2.  Klodiana Veizi (Mema) Gjykata Administrative e Shk. së Parë Durrës
   3.  Margarita Buhali Gjykata e Apelit Vlorë
   4.  Genti Shala Gjykata e Apelit Tiranë
   5. Gramoz Levanaj Gjykata e Apelit Tiranë
   6.  Maria Qirjazi Gjykata e Apelit Tiranë
   7.  Shkëlqim Mustafa Gjykata e Apelit Tiranë
   8.  Shpresa Beçaj Gjykata e Apelit Tiranë
   9.  Valdete Hoxha Gjykata e Apelit Tiranë
   10.  Zegjine  Sollaku Gjykata e Apelit Tiranë
   11.  Ardit Mustafaj Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda      
   12.  Etleva Deda Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda  
   13.  Flora  Hajredinaj Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda  
   14.  Fran  Prendi Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda  
   15.  Iliriana Olldashi Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda  
   16.  Klodian  Kurushi Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda  
   17.  Liljana Baku Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda  
   18.  Luan  Hasneziri Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda  
   19.  Irena  Gjoka(Maneku) Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda  
   20. Daniela  Shirka Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda  
   21. Miliana  Muça Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda  
   22. Bib Ndreca Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda  
   23. Marsela Balili Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda  
   24. Nazmi  Troka Gjykata e Apelit Vlorë
   25. Petrit  Aliaj Gjykata e Apelit Vlorë
   26. Adnand Xhelili Prokuroria e Rrethit Tiranë
   27. Aferdita Vatnikaj (Ndoi) Prokuroria e Rrethit Tiranë
   28. Albert Demirneli Prokuroria e Rrethit Tiranë
   29. Alket Mersini Prokuroria e Rrethit Tiranë
   30. Alketa Zifla Prokuroria e Rrethit Tiranë
   31. Anila Galanxhi (Papa) Prokuroria e Rrethit Tiranë
   32. Anisa Qilimi Prokuroria e Rrethit Tiranë
   33. Apostol Prifti Prokuroria e Rrethit Tiranë
   34. Arben Allajbeu Prokuroria e Rrethit Tiranë
   35. Ardian Braho Prokuroria e Rrethit Tiranë
   36. Ardiano Dyrmishi Prokuroria e Rrethit Tiranë