Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, pas miratimit të listës me vendim nr. 18 të datës 08.03.2019 të Komisionit, më 15 mars 2019 janë shortuar dhe kanë filluar procedurat e rivlerësimit për subjektet e rivlerësimit, si më poshtë:

   1. Dorina Bejko Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pogradec
   2. Enkeleda Osmani (Xhengo) Prokuroria e e Rrethit Gjyqësor Durrës
   3. Elida Kaçkini (Selami) Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   4. Maksim Sota Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
   5. Ndini Tavani Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   6. Anita Jella Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
   7. Marjeta Zaimi Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   8. Genci Qana Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   9. Kol Hysenaj Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   10. Ervin Karanxha Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
   11. Kreshnik Ajazi Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë 
   12. Elsa Miha Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë            
   13. Ledina Riza Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë     
   14. Andi Çeliku ish-gjyqtar në Gjykatën e Lartë
   15. Aleksandër Muskaj ish-gjyqtar në Gjykatën e Lartë
   16. Arjana Fullani ish-gjyqtar në Gjykatën e Lartë
   17. Evelina Qirjako ish-gjyqtar në Gjykatën e Lartë
   18. Guxim Zenelaj ish-gjyqtar në Gjykatën e Lartë
   19. Skënder  Damini Gjykata e Apelit Vlorë
   20. Sokol Ngresi Gjykata e Apelit Vlorë
   21. Klodiana Gjyzari Gjykata e Apelit Vlorë
   22. Tomor Skreli Gjykata e Apelit Gjirokastër
   23. Miranda Andoni Gjykata e Apelit Gjirokastër
   24. Izet Salaj Gjykata e Apelit Gjirokastër
   25. Etleva Temo Gjykata e Apelit Korçë
   26. Olsi Xhavella Gjykata e Apelit Korçë
   27. Stavri Kallço Gjykata e Apelit Korçë
   28. Desart Avdulaj Gjykata e Apelit Durrës
   29. Izet Dushaj Gjykata e Apelit Durrës
   30. Valbon Çekrezi Gjykata e Apelit Durrës
   31. Tritan Hamitaj Gjykata e Apelit Durrës
   32. Lindita Hoxha Gjykata e Apelit Shkodër
   33. Marina Rraboshta Gjykata e Apelit Shkodër
   34. Selim  Kryeziu Gjykata e Apelit Shkodër
   35. Valbona  Vata Gjykata e Apelit Shkodër
   36. Vojsava Osmanaj Gjykata e Apelit Shkodër