Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore në datën 27.7.2022 dhe në datën 1.9.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Bajram Breçani,…