Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 9.9.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Julian Xhengo, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Shkarkimin…