Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 15.9.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Arian Përmeti, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:…