Vendimi Nr: 622
Data e vendimit: 13.2.2023

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 9.3.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Rexhina Merlika bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Shkarkimin…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, z. Kasëm Berberi, e planifikuar për t’u mbajtur në datë 13.3.2033, ora 12:45, për…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Besnik Shehu, e planifikuar për t’u zhvilluar në  datë 13.3.2033, ora 13:00, për arsye objektive nuk…