Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 2.3.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Aida Cakaj bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:   …

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 1.3.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Hysen Ajasllari bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:   …

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 2.3.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Besnik Cengu, prokuror në Prokurorinë e Rrethit…

Vendimi Nr: 617
Data e vendimit: 27.1.2023