Komisioni i Pavarur i Kualifikimit  njofton se, seanca dëgjimore për  subjektin e rivlerësimit, z. Besnik Shehu, e përcaktuar për t’u mbajtur në datë  9.3.2023, ora 15:00, për arsye objektive nuk do të zhvillohet.  …

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 8.3.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Gentiana Muçaj bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: 1.    Konfirmim…