Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 10.3.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Kasëm Berberi bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:…