Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Bib Ndreca

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Nure Dreni, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e cila ishte përcaktuar për t’u mbajtur në datën 18.3.2020, ora 09:30, nuk do të zhvillohet për shkak të situatës në…

Në kuadër të përshkallëzimit të masave mbrojtëse nga COVID-19, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton kufizimin e mëtejshëm të veprimtarisë institucionale dhe dërgimin e punonjësve në shtëpi deri në një njoftim të dytë zyrtar. Duke filluar nga data 13 mars 2020, veprimtaria e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit do të vazhdojë të kryhet në ato…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Entela Shedula, me detyrë kryetare/gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, e cila ishte përcaktuar për t’u mbajtur në datën 13.3.2020, ora 09:30, nuk do të zhvillohet për shkak të situatës në vend. Data tjetër e seancës për…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 12.3.2020 për subjektin e rivlerësimit, Nevrie Duka (Halo), bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 12.3.2020, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Nevrie Duka (Halo), gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë. Vendimi i arsyetuar…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Miranda Andoni, me detyrë gjyqtare gjyqtare në Gjykatën  Apelit Gjirokastër, e cila ishte përcaktuar për t’u mbajtur në datën 13.3.2020, ora 10:00, nuk do të zhvillohet për shkak të situatës në vend. Data tjetër për seancë dëgjimore do të njoftohet sërish në…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Bib Ndreca, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e cila ishte përcaktuar për t’u mbajtur në datën 12.3.2020, ora 15:00, për shkaqe të arsyeshme nuk do të zhvillohet. Seanca e rradhës…

Vendimi Nr: 207
Data e vendimit: 08.11.2019