Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 25.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Klodian Braho , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 26.07.2019 me shumicë votash vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Klodian Braho, prokuror pranë Prokurorisë së Krimeve të…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 24.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Ramiz Lala , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 26.07.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Ramiz Lala, gjyqtar/kryetar pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër….