Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 5.10.2021 për subjektin e rivlerësimit, z. Engert Pëllumbi, bazuar në ligjin nr. 84/2016,…