Vendim Nr: 449
Data e vendimit: 22.9.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 25.10.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Klorinda Çela, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 26.10.2021 për subjektin e rivlerësimit, z. Ermir Lelçi, bazuar në ligjin nr. 84/2016,…