Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 4.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Guximtar Boçi i bazuar në ligjin nr. 84/2016,…