Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 10.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Marsida Frashri i bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 12.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Etien Kapo i bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, sot, në datën 13.4.2022, njoftoi në seancë publike riçeljen e hetimit administrativ për subjektin e rivlerësimit, z. Emiljano Ruli. Trupi gjykues informoi se, pasi dëgjoi subjektin e…